Zapomenuté heslo

Zapomněli jste heslo? Pro nastavení nového kontaktujte správce systému s žádostí o vygenerování přístupového hesla jednorázového. Vždy(!) v předmětu uveďte jako první přidělené přihlašovácí jméno (variabilní symbol). Jednorázové heslo vám přijde na registrovaný email.

POZOR, tímto inicalizačním heslem se nelze na stránky přilásit.

Změnu pak provedete dle instrukcí v obdrženém mailu, kde bude i odkaz na stránku pro nastavení nového hesla. Tam zadáte své přidělené uživatelské jméno (ID bytu) a obdržené jednorázové heslo. Okamžitě budete vyzváni k zadání svého nového -dle bezpečnostních pravidel.

 

ODŮVODNĚNÍ:
Uživatelké účty jsou pro rozsáhlost systému spravovány centrálně na jednom místě. Všechny systémy, tedy i webové stránky, provádí ověření přístupu pomocí tohoto centra. Je tedy nezbytně nutné provádět změnu hesla jen na tomto místě. Protože nekteří uživatelé, ať už nevědomky, nebo cíleně, porušovali postup změny hesla pro obcházení systému, NENÍ již povolena interaktivní změna hesla pmocí stránek. Stránky uživatele, který má tímto způsobem heslo přenasteveno, sice pustí, ale pro systém je toto nové heslo nevalidní, což velmi zatěžuje správce při řešení takto vzniklých problémů. Všechny doposud tímto postupem vzniklé účty byly smazány, takže se nelze na stránky nyní dostat jinak, než centrálním přístupem.