Změna hesla

Přístupové heslo si můžete kdykoli dle potřeby, nebo na výzvu správce, změnit na adrese:

heslo.bdvasatkova.cz

Postup

V květnu 2019, kdy se zprovoznil systém BdV (Bytového družstva Vašátkova) a s ním i nové webové stránky, byla na všechny registrované mail zaslána výzva s jednorázovým přístupovým heslem a pokyny k jeho změně. ANO, neobdrželi jste ji všichni, to víme. Příčiny jsou jasné, některé mail jsme neměli vůbec, jiné zkomolené přepisem z ne dost dobře čitelných přihlášek do družstva. Byly to zejména záměny pomlček s podtržítky, absence či nadbytek teček v adrese a pod. Dokonce i vámi uvedené zcela neplatné mailové adresy. Mimo jiné i k této nápravě sloužil dotazník, který jste měli odevzdat na schůzi, a přesto tak dodnes neučinili všichni.

Pro všechny přístupy, včetně webových stránek, vám slouží tak zvané uživatelské jméno a heslo. Jako jednoznačná identifikace byl pro přístupové jméno použit váš variabilní symbol, který se skládá z čísla vchodu a čísla bytu. Pokud je vaše číslo bytu menší jak 10, je nutné předřadit nulu. Takže byt 1 je nutné zapsat jako 01, byt 2 jako 02… atd. Příklad pro byt 1 ve vchodě 1029 je 102901. Nezapomínejte nulu uvádět!

Takže pojďme k věci. Pokud se vás problém s přístupem na stránky netýká, nemusíte číst dále.

1) Musíte zadávat správné jméno, tedy váš variabilní symbol (včetně nuly u čísla bytu).
2) Musíte mít vlastní heslo. To získáte změnou toho přiděleného jednorázového.
Heslo se mění na adrese heslo.bdvasatkova.cz. Tady se Vám otevře formulář pro vyplnění jména a hesla.

Změna hesla obr. 1

Zadejte své jméno (variabilní symbol) a získané jednorázové heslo. Po potvrzení budete vyzváni k zadání nového hesla.

Změna hesla obr. 2

Nové heslo musí splňovat určité podmínky. Těmi je nutnost použít velká i malá písmena, číslice a speciální symbol. Na ten jste se často ptali. Tímto je myšleno zadání například zavináče, lomítka, plus, mínus, čárky, tečky a pod. Nakonec musí mít heslo nejméně 6 znaků. Pakliže tyto podmínky dodržíte, heslo bude změněno, a vy se již můžete přihlásit právě tímto heslem. Pokud splníte uvedené podmínky, obdržíte oznámení:

Změna hesla obr. 3

3) Při přihlašování na stránky je NUTNÉ(!!!) zatrhnout potvrzení “Nejsem robot”. To je nejčastější příčina, proč se vám nedaří přihlášení na stránky.

Změna hesla obr. 4

POZOR ale!!!
Pokud po přihlášení na webové stránky obdržíte zprávu, že zatím nemáte přístup, musíte vyčkat, až vám na nich bude přístup potvrzen. Mělo by se to týkat těch, kteří se na stránky hlásí poprvé, nebo se na ně v minulosti nehlásili korektně. Tím je zajištěno, že se na stránky nedostane nikdo jiný, než právě a jen člen BdV.

Pokud i dále budete mít problémy s přístupem, napište na webmaster@bdvasatkova.cz
Vždy však uvádějte jako prvních 6 znaků předmětu zprávy vaši identifikaci – přihlašovací jméno (variabilní symbol). Urychlí to dohledání v systému.